Generic filters
Exact matches only

Ventilationsinjustering, distans

Vi spenderar i genomsnitt 90% av vår tid inomhus i olika byggnader vilket ställer krav på bra och energieffektiv ventilation. Betydande energibesparingar kan åstadkommas genom energieffektiviserande åtgärder vid renovering och nybyggen. Där är omställningen till effektiv och smart ventilation central.

Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft för injustering av bra och energieffektiv ventilation. Utbildningen Ventilationsinjustering ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena injustering, mätteknik, regelverk, tillämpad matematik och ventilationsteknik. Samtliga dessa områden är centrala och viktiga för yrkesrollen, för att uppfylla både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet.

Utbildningen är upplagd för att kombineras med arbete då den genomförs på halvtid och distans.

Studietakt

80 Yh-poäng. Du läser på distans på halvfart.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Utbildningsort

Distans med laborationer i Katrineholm.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen
 • Ventilationsinjusterare
Kunskaper efter avslutad utbildning
 • Matematik för injustering av ventilationssystem
 • Ventilationssystemets komponenter, uppbyggnad och funktion
 • Gällande regler, lagar och föreskrifter för injustering av ventilationssystem
 • Mätteknik för injustering av ventilationssystem
 • Injustering av ventilationssystem
Målgrupp

För dig som är yrkesverksam inom branschen och vill vidare i karriären.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav.

Särskilda behörighetskrav

Minst två års yrkeserfarenhet som ventilationsmontör eller motsvarande (T.ex. Servicetekniker VVS, VVS-ingenjör).

Urvalskriterier

Yrkeserfarenhet

Kurser som ingår i utbildningen
 • Injustering, 20 Yh-poäng
 • Mätteknik, 20 Yh-poäng
 • Regelverk, 10 Yh-poäng
 • Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng
 • Ventilationsteknik, 20 Yh-poäng

 

Ansök till utbildningen Ventilationsinjustering

Ansökan är öppen till 30 september, utbildningsstart 13 januari 2025.

Ansök till utbildningen här

Vill du veta mer?

Kontakta INSU Yrkeshögskola
010-188 35 70
yh@insu.se
Information om kurserna

Injustering 20 Yh-poäng

Kursen behandlar teoretisk och praktisk injustering av ventilationssystem.

Mätteknik 20 Yh-poäng

Kursen behandlar den mätteknik, teoretiskt och praktiskt, som krävs för att kunna arbeta med injustering av ventilationssystem. Rätt luftflöden är energieffektivt och ger ett bra inomhusklimat i bostäder och kontor. Genom den här kursen får du kunskap om vilka rekommenderade metoder som finns, du får goda mättekniska kunskaper genom såväl teori som praktiska övningar. Du kommer även att kunna planera samt genomföra en mätning i enlighet med NVG (SS-EN 16211:2015 Fältmetoder för mätning av luftflöden) Nordiska Ventilationsgruppens rekommendationer

Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar den matematik som krävs för att kunna arbeta med beräkningar för injustering av ventilationssystem.

Regelverk, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar de regler, lagar och föreskrifter som krävs för att kunna arbeta med injustering av ventilationssystem.

Ventilationsteknik, 10 Yh-poäng

Kursen behandlar den ventilationsteknik som krävs för att arbeta med injustering av ventilationssystem så som begrepp, komponenter och ritningsläsning. Vidare behandlas inneklimat med avseende på energi, miljö och ekonomi.

FAQ

Jag har redan läst en kurs, vad gäller då?

Efter att du har kommit in på utbildningen har du möjlighet att begära att få tillgodoräkna dig tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta görs skriftligt. Ledningsgruppen beslutar om begäran ska godkännas eller inte och om det krävs eventuell validering. Vid godkännande av hel kurs innebär det att du är studiebefriad under den tid kursen går. Det går inte att läsa utbildningen snabbare, dvs. läsa en annan kurs istället.

Jag har äldre betyg, vad gäller?

Har du äldre betyg med andra kursnamn och betygssystem än i dag laddar du upp dem. Vi kommer därefter att “översätta” dina kurser och betyg till dagens för att se om du har det som krävs eller inte.

Kan jag göra LIA hos min arbetsgivare?

Det går bra att göra LIA hos sin ordinarie arbetsgivaren om mål och innehåll med LIA uppfylls. Det ställs samma krav på arbetsplatsen och LIA oavsett arbetsgivare.

Vad behöver finnas med i tjänstgöringsintyg (intyg från arbetsgivaren)?

Intyget ska vara daterat och underskrivet av arbetsgivaren. OBS! Anställningsavtal är inte godkänt då det endast visar när du började din anställning. Intyget MÅSTE innehålla följande:

 • Din yrkesroll: Vad du arbetar med
 • Hur länge har du varit anställd: När du började och när du slutade. För pågående anställning är det viktigt att det framgår att anställningen fortfarande pågår och att intyget är daterat i närtid då anställningstiden räknas fram till datumet för utfärdandet av intyget.
 • Om du har arbetat hel- eller deltid.
Jag uppfyller inte kravet för utbildningen, är det någon idé att jag söker?

Ja, då kunskap och erfarenhet kan erhållas på flera sätt. Du har möjlighet att åberopa reell kompetens. Genom skriftligt prov bedöms då om du har kompetensen som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostar det något att studera?

Yrkeshögskoleutbildningarna är kostnadsfria. Studiematerial och ev. omkostnader (resa, logi, mat) i samband med träffar behöver du bekosta själv. Uppskattningsvis kan du räkna med att litteraturen kommer kosta ca 3000 – 4000kr per läsår om du behöver köpa all litteratur (viss del av litteraturen kan finnas på bibliotek eller din arbetsplats).

Hur många timmar behöver jag studera?

Heltidsstudier innebär i snitt 40 timmar studietid i veckan och halvfartsstudier innebär i snitt 20 timmar. Antalet studietimmar kan variera beroende på kurs och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. I våra heltidsutbildningar ges webinar, laborationer och tentamen på dagtid. De utbildningar som är utformade på halvfart och distans har webinaren främst på kvällstid men tentamen och laborationer är förlagda dagtid.