Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Säker Vatteninstallation för VVS-företag – Live via webben

Kurstyp: lärarledd | Omfattning: 1 dag

Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten.

Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation. Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten.

Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

Kursmål

Kursens mål är att deltagarna ska få kunskap att utföra säkra installationer.

Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att ha:

-Kunskaper om gällande branschregelverk
-Färdigheter att hitta i gällande branschregelverk
-Kompetens att använda gällande branschregelverk i vardagen

Innehåll

-Skydd mot vattenskador – vi går igenom förläggning av rör, rörgenomföringar i tätskikt samt infästningar i våtrum
-Skydd mot personskador – vi lär oss mer om Legionella, brännskador och återströmning
-VVS-produkter – här går vi igenom egenskaper och monteringsanvisningar
-Nyhet 2016:1 – vi går igenom byggtekniska förutsättningar samt ger information om byggteknik som inte omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha arbetat med eller ha god kännedom om rörinstallationer. Det är endast du som är anställd i ett företag som är auktoriserat VVS-företag som kan erhålla branschlegitimationen. Som montör måste du även ha certifikat/utbildningsbevis eller delta i pågående utbildning till rörmontör. Mer information hittar du på Säker vatten

Övrig information

Kursen genomförs via weblänk som skickas med mail i samband med kursen.
Vid kurstillfället behöver du tillgång till en dator eller surfplatta med stabil uppkoppling.

Personlig legitimation krävs vid kurstillfället.
Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.
Kunskapskontrollen rättas av kursledaren och skickas sedan till Säker vatten för registrering.

Branschlegitimationen och Auktoriserat VVS-företag administreras av Säker Vatten AB, 08-762 73 00. Hanteringstiden hos Säker Vatten AB är ca. 1 månad. Du beställer sedan din branschlegitimation via www.nexusid06.se. Information hur du beställer branschlegitimation får du även på kursen.

Din branschlegitimation gäller för dig personligen under fem år, efter fem år måste du genomföra ny kursdag för att din branschlegitimation ska gälla.

Tips! Litteratur som rekommenderas efter utbildningen >‘ target=’_blank’ >utbildningen >

Varianter av denna kurs
Priser

Ordinarie pris

3 800 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

3 420 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta