Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Elsäkerhet vid arbete

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Denna kurs är uppdaterad och har ändrat namn till Elsäkerhet vid arbete – EvA

Alla vet att det är riskfyllt att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar och att riskerna ökar när flera företag är på samma arbetsplats. Därför är det viktigt att du kan aktuella föreskrifter och standarder. Vi hjälper dig att få koll på vad som gäller så att du kan arbeta säkert. I vår kurs lär du dig elsäkerhet vid arbete och skötsel av elanläggningar och får ett personligt certifikat när du har klarat kursen.

Kursmål

Du får kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Innehåll

– Föreskrifternas och standardens krav och råd
– Övningar i riskbedömning
– Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
– Innehavarens ansvar för elanläggningen
– Arbetsmetoder
– Elolycksfall
– Elfaran
– Varselmärkning
Vi går igenom föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.
Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare får personligt certifikat. Kursmaterialet har vi har tagit fram själva. Det bygger på föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Du kan använda det som en handbok när du arbetar med driftsatta anläggningar.

Målgrupp

All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Övrig information

Vill du ha ditt eget ex av standarden kommenterad så rekommenderar vi SEK handbok 446 som du kan beställa från IN Förlag

Priser

Ordinarie pris

4 700 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

4 250 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

2 350 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta