Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Kamerabevakning “CCTV”

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Branschen för kamerabevakning växer och utmaningen är att uppfylla kraven för GDPR, lagar och regelverk. Det är viktigare än någon gång tidigare att kunna projektera ett kamerabevakningssystem i enlighet med ställda krav. Med högkvalitativa kameror följer krav på lagringskapacitet, infrastruktur och redundans. Kursen ger dig de färdigheter du behöver för att göra provet för att bli certifierad som behörig ingenjör kamerabevakning. Dock ingår inte detta utan bokas direkt hos Svensk Certifiering eller SBSC. Kursen är fristående men kan kombineras med Inbrottslarm Installation (1 dag) och Inbrottslarm Projektering (2 dagar).

Kursmål

Du lär dig förutsättningar för att kunna projektera och installera ett kamerabevakningssystem enligt gällande lagar, GDPR och regelverk. Du ges kunskap om när, var och varför kamerabevakning samt riskanalys och skyddseffekt. Kursen ger dig de färdigheter du behöver för att göra provet för att bli certifierad som behörig ingenjör kamerabevakning.

Innehåll

Fokus ligger på att kunna projektera och installera ett kamerabevakningssystem enligt gällande lagar, regelverk och övriga krav. Kursen är i huvudsak teoretisk med inslag av praktiska projekteringsövning. Avslutas med ett prov för att verifiera att deltagaren tagit till sig informationen. (ger kursintyg, ej certifiering).

– Översikt och certifiering

– Typ av bevakning med kamera

– Kamerabevakningens för- och nackdelar

– När, var och varför kamerabevakning

– Integritet (GDPR) och kamerabevakningslagen

– Informationsplikt, tillstånd och tillsyn

– Riskanalys och skyddseffekt

– Upphandlingsförfarande

– SSF Regelverk, SSF 1060, SFF 1061 och SFF 1062

– Utbildning, driftsättning och service

– Systemlösningar och dess ingående produkter

– Systemövervakning

– Lagring och videokomprimering

– Infrastruktur och redundans

– Smart teknik, motion detektion och IVA

– Praktisk projekteringsövning

Målgrupp

Installatörer, arbetsledare och projektledare.

Förkunskaper

Kännedom om säkerhetsinstallationer och kopparbaserade förbindelser i det generella kabelnätet. Du behöver även inneha grundkunskap om teleregistrering enligt SS-455 12 01. Behöver du denna kunskap rekommenderas vår kurs Registrering uppdatering.

Övrig information

I kurslitteraturen ingår Kamerabevakningslag (2018:1200), valda delar ur GDPR, regelverken SSF 1060 och SFF 1062 samt studiebok. Om du ska personcertifiera dig förutsätts det att du även har kännedom om grundläggande entreprenadjuridik och allmän el-kunskap. Då kan du även vilja införskaffa SS-EN 62676-1-1, SS-EN 62676-4, SS 424 14 38 och ABT 06.

Priser

Ordinarie pris

11 500 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

10 350 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

5 750 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta