Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

Projektekonomi

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 2 dagar

Projektekonomi ingår som en viktig faktor genom hela projektprocessen och har betydelse för hur ett projekt kan drivas framåt. Den här kursen ger dig förståelse och insikt i vilken roll ett ekonomiskt tänkande har för ett framgångsrikt projekt. Vi sätter ekonomifrågorna i sitt sammanhang och lär dig mer om begrepp som täckningsbidrag, produktionskalkyl och betalplan. Med kursledare som själva jobbat länge i branschen blir kursinnehållet verklighetsrelaterat och det finns även utrymme att gå igenom exempel från deltagarnas egna verksamheter.

Kursmål

Målet med kursen Projektekonomi är att bidra till ökad förståelse för ekonomins roll i ett projekts flöde, allt från anbudskalkyl, ÄTA-redovisning till slutreglering. Efter genomförd utbildning har du verktyg för att själv kunna styra ekonomin i de projekt du och ditt företag är involverat. Du har förståelse för inköp, kostnad per arbetstimme, säljkalkyler och annat som är viktigt för att ta fram en bra och hållbar produktionskalkyl. Du ser sambandet mellan en bra projektekonomi och ett väl utfört projekt, med positivt resultat för såväl din kund som ditt företag.

Innehåll

-Vanliga begrepp inom projektekonomi och dess betydelse
– Ekonomins flöde genom projektets olika steg, från anbud till slutreglering
– Projekt-, sälj- och produktionskalkyler
– Resurs-, personal- och betalplaner
– Prognos/avstämning och uppföljningssystem

Målgrupp

Kursen vänder sig speciellt till dig som är involverad i projekt och vill bli projektledare inom bygg- och installationsbranschen.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Övrig information

Är du eller planerar du att bli projektledare är denna kurs samt kurserna Förhandlingsteknik, Ledarskap och projektprocesser och Entreprenadjuridik fördjupning passande att gå för att få en bra grund att stå på som projektledare.

Priser

Ordinarie pris

12 900 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

11 610 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

11 610 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta