Search
Generic filters
Exact matches only

Sprinklermontör – nyhet hösten 2019

Sprinklerbranschen är en växande bransch med mycket goda framtidsutsikter. Samhället satsar allt större resurser på personlig trygghet samt att skydda stora värden med sprinkler. Många försäkringsbolag kräver att sprinkler installeras för att ge ett försäkringsskydd.
Från hösten 2019 kan du söka till INSUs utbildning med yrkesinriktning Certifierad sprinklermontör. Det går även bra att boka utbildningen även om du inte har för avsikt att certifiera dig.

Att vara lärling innebär att varva teori med praktik under utbildningstiden. INSU står för den teoretiska och inledande praktiska delen i kurserna. På Sprinklerföretaget tränar lärlingen upp färdigheten i yrket för att sedan få möjlighet att bli certifierad sprinklermontör.

INSUs lärlingsutbildning till sprinklermontör är ett nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och Fastighetsprogrammet och är på gymnasienivå. Utbildningen är branschgodkänd som är ett krav för att bli certifierad sprinklermontör. En förutsättning för att gå utbildningen som lärling, är att ett lärlingsavtal skrivet med ett sprinklerföretag samt att anmälan är gjord till VVS- Branschens Yrkesnämnd. (VVSYN).

Lärlingsavtalet skrivs i den digitala plattformen KUB som finns på VVSYN. I KUB sker uppföljning med kunskapsfrågor, intygande av praktiska moment och uppfyllda kunskapsmål. Mer info om anställning kan du läsa om på www.vvsyn.se

Mål

Målet är att du efter INSUs utbildning med godkända betyg och fullgjord lärlingstid bli certifierad sprinkler-montör efter 3 år. I slutet av utbildningen när företaget bekräftar att du har uppnått kunskapsmålen och du har fått godkänt på teoriproven i KUB utfärdas ett certifikat.

Kunskaper och färdigheter

Efter utbildningen ska du ha fått kunskaper om hur en sprinkleranläggning byggs upp och fungerar. Även felsökning, reparation, drift och underhåll av sprinkleranläggningar.
Du ska även ha fått kunskaper om olika material och metoder samt färdigheter i att utföra rörinstallationer och montera olika typer av komponenter som hör till en sprinkleranläggning.

Målgrupp

Utbildningen passar killar och tjejer som vill ha ett rörligt arbete och är händiga samt intresserade av både nyinstallation och service av sprinkleranläggningar. I yrkesrollen finns möjlighet att arbeta både på egen hand och vara en del i ett arbetslag. Därför behöver en företagslärling vara driven, ha god servicekänsla och ha lätt för att samarbeta.

Utbildningens innehåll

På INSU läser företagslärlingen nedanstående kurser. Cirka 75% är teoretiska moment i kurserna, 25% är av praktisk karaktär. I utbildningen på INSU ingår följande kurser:

  • Verktygs- och materialhantering, 40 tim
  • Entreprenadteknik, 40 tim
  • Sprinklerteknik 1, 60 tim
  • Sprinklerteknik 2, 60 tim

I ovanstående kurser erhåller du ett studieintyg. När alla kurser är godkända får du ett INSU Certifikat Hela utbildningen är 3 år. 200 timmar genomförs på INSU och resterande tid är utbildning på sprinkler-företaget där lärlingen har sin lärlingsanställning.

Förkunskapskrav

Personen behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt ha för avsikt att ta B-körkort då många arbeten kräver en servicebil. I övrigt krävs inga särskilda förkunskapskrav.

Observera: För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Omfattning

Lärlingen kommer till INSU i totalt 5 veckor fördelat på två perioder på 2 och 3 veckor under ca 3 månader

Övrigt

Vid kurserna Verktyg och Materialhantering och Sprinklerteknik 1 och 2 behövs skyddskläder samt arbetsskor med stålhätta.

Om lärlingen inte får godkänt i någon av kurserna finns det möjlighet till repetitionsveckor, två veckor på våren och en vecka på hösten. Lärlingen kommer till INSU, får en kortare repetition av aktuell kurs, gör omtenta samt får en genomgång av denna. Kursernas längd är allt från 1-3 dagar. Kontakta oss för aktuella priser.

utbildning till sprinklermontör

Vill du veta mer?

Mattias Wirdéus
Ansvarig för Gymnasie- och lärlingsutbildning
010-188 35 81
mattias.wirdeus@insu.se