Search
Generic filters
Exact matches only

INSU vässar 100 projektledare

INSU har länge utbildat projektledare för installationsbranschen. Efterfrågan på just dessa utbildningarna ökar för varje år. Under 2020 kommer INSU att vidareutbilda 100 stycken av Sandbäckens projektledare.

 

Projektledarna på Sandbäckens kommer att bli ännu bättre.

Under 2020 kommer INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter och Sandbäckens tillsammans att genomföra ett imponerande sutbildningsprogram. INSU har länge utbildat projektledare för installationsbranschen. Efterfrågan på just dessa utbildningarna ökar för varje år och INSUs vd Jens Back ser varför trenden pekar uppåt.
– De företag som har kompetenta projektledare gör stora vinster i tid och pengar. Vinster som gynnar både det egna företaget, leverantörer och kunder. Det är också ett stort värde för projektledaren själv att veta att man behärskar alla områden som ingår i rollen.

 

Sandbäckens koncernledning har under 2020 valt att lyfta hela denna yrkeskår.

– Vi satsar fullt ut på att vidareutbilda 100 stycken av våra, redan idag, duktiga och erfarna personal.
Hos utbildningsföretaget INSU hittade vi precis den kompetens som vi behöver för att genomföra denna satsning. I slutet av året är vår förhoppning att Sandbäckens projektledare är de vassaste i branschen, säger Ann-Helén Andersson, HR-chef på Sandbäckens.

Ann-Helen Andersson Sandbäckens

Ann-Helén Andersson
HR-chef på Sandbäckens

 

Projektet att utveckla projektledare

INSU och Sandbäckens koncernledning har följande överenskommelse för utbildningsprogrammet.
1. Varje projektledares individuella kompetens kartläggs genom ett digitalt kunskapstest där fem områden berörs; projektekonomi, ledarskap, entreprenadjuridik, arbetsmiljö och projektprocessen.
2. Efter kartläggningen har INSU en klar bild över vilka styrkor och svagheter varje projektledare har.
3. I samråd med projektledaren, företagsledningen på Sandbäckens och INSUs utbildningsansvariga fastställs en individuell utbildningsplan.
4. INSU ombesörjer att projektledaren får kompletterande utbildning inom de områden där kompetensen kan ökas. När utbildningsprogrammet är genomfört görs en gemensam utvärdering.

 

För mer info om utbildningsprogrammet på INSU kontakta:
Jens Back, vd på INSU, 010-188 35 05, jens.back@insu.se

För mer info om satsningen på Sandbäckens, kontakta:
Ann-Helén Andersson, HR-chef på Sandbäckens, 076-133 32 50, ann-helen.andersson@sandbäckens.se

Pressbilder: https://www.insu.se/press/