Search
Generic filters
Exact matches only

Lär dig kontrollera klimatet!

På INSU i Katrineholm, det som tidigare hette IUC, finns ett kyllabb i världsklass.
Men vad vore ett labb utan duktiga människor som förstår sig på det?
Mats Österberg är en av lärarna som varje år förvandlar intresserade personer till
flygfärdiga kyl- och värmepumptekniker.

– Det allra viktigaste är att man förstår kylprocessen!

Mats Österberg arbetar som lärare på INSUs utbildningscenter i Katrineholm och vi har träffats för att prata om årets viktigaste utbildningsstart för alla som vill bli kyl- och värmepumptekniker. Den 26 oktober går startskottet för den 6 månader långa utbildningen.
Mats berättar mer om vem utbildningen är till för;
– Det behövs ingen specifik förkunskap för att anmäla sig. Självfallet är det ett plus om du har arbetat några veckor i branschen. Det jag vill framhäva är den personliga egenskapen. Ett starkt intresse, ett engagemang och en ambition att lära sig yrket tar dig långt.

Teori & praktik i skön mix

Utbildningens upplägg passar perfekt för kyl- och värmepumpföretag som behöver rekrytera en medarbetare, en person som de har handplockat tack vare den personliga egenskapen. Utbildningen är en smart kombination av teori och praktik som gör att deltagaren kommer att ha de bästa förutsättningarna för att bli en duktig tekniker. INSU står för de teoretiska passen och på företaget får den blivande teknikern, tillsammans med sin handledare, lära sig grunderna i det praktiska arbetet. Men även under teoriperioderna kommer en del praktik att smyga sig in. – Det är naturligt att gå ifrån skolsalen och ut i labbet för att öva sig på att bocka rör, att löda eller att tömma, fylla och hantera manometerställ.

Riggar med fel övar tänkandet

Mats tillägger att felsökningsövningar också är en viktig del i utbildningen. På frågan vad det tillför deltagaren så svarar han direkt; – Att lära sig metodiskt tänkande. Det är otroligt bra att ha med sig denna metodik ut i arbetslivet. Hela tiden ställs man inför problemlösning, det kan vara allt ifrån materialutmattning till elektronik som strular. Felsökningsövningarna iscensätts av lärarna på INSU. I det specialbyggda kyllabbet byggs stationer upp med kylriggar. Dessa riggar kommer sedan att manipuleras med 8-10 fel.

Det kan vara fel i kylprocessen, i fläktarna, elektriska fel eller flödesproblem i värme/köldbärare. Deltagarna tränas sedan med hjälp av lärarna i metodisk felsökning, och hur de ska kunna åtgärda problemen.

Kvalitetssäkrad utbildning

På min fråga om hur utbildningen kvalitetssäkras beskriver Mats i huvuddrag hur arbetet går till. Dels får deltagaren inlämningsuppgifter som ska göras i slutet av varje teoriperiod. Vid starten på nästa period startar man med en skriftlig kunskapskontroll. Detta ger en tydlig bild av hur mycket deltagaren minns från föregående period. För att ha en bra dialog med handledaren på företaget där deltagaren gör sin praktik, håller man återkommande handledarsamtal, samt överlämnar ett handledarbrev och checklista på alla de praktiska moment som bör göras under praktikperioderna. Efter 6 månaders mix av teori och praktik har deltagarna möjlighet att göra ett teoretiskt och praktiskt prov för att erhålla kylcertifikat. Hela utbildningen är uppbyggd i samarbete med Svenska kyl- och värmepumpföreningen. Det är en garant för att alla som blir godkända i utbildningen är nya kompetenta medarbetare i vår bransch.

Kyl- och värmepumptekniker

Utbildningar i kyl- och värmepumpteknikLäs mer om utbildningen >