Generic filters
Exact matches only

Arbetsmarknadsministern Johan Pehrson på besök

Sveriges regering har vidtagit flera åtgärder för att främja grön omställning och satsa på solenergi. Dessa åtgärder är en del av regeringens övergripande klimatpolitik och ambitionen att minska klimatpåverkan och främja hållbar energiproduktion. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson besökte oss i Nyköping för att bland annat titta närmare på utbildning inom området samt prova på att vara lärling vid en installation av solcellsanläggning.

Den ökadande användningen av förnybar energi ger ett utbildningsbehov

Regeringen har satt ambitiösa mål för ökad användning av förnybar energi, inklusive solenergi. Detta innebär att man främjar installationen av solcellsanläggningar på bostäder, företag och offentliga byggnader. Sålunda ger det idag men även på sikt ett stort behov av ny välutbildad arbetskraft. Kompetensutveckling inom området behöver då också vara säkerställt och innehålla rätt delar vilket vi på INSU är noggranna med att poängtera. Vi utvecklar våra utbildningar inom solenergi så att de matchar framtidens behov redan idag. Kunskapen ska höja kvalitet på installation, göra arbetsplatsen säker och få slutkunden (anläggningsägaren) tryggt dokumenterad.

Medlemsföretaget visade hur

Medlemsföretaget Ecokraft visade hur en säker installation av solcellsanläggning ska se ut där Arbetsmarknadsministern fick prova på rollen som Lärling. Tillsammans med Installatörsföretagens ca 1 700 andra medlemmar som idag arbetar med solenergi bidrar Ecokraft till merparten av Sveriges nya solcellsanläggningar.

Dialog med elever på Elteknikbranschens Gymnasium

Johan Pehrson passade också på att prata med våra elever i årskurs 3 på Elteknikbranschens Gymnasium ETG som till sommaren kommer ut på arbetsmarknaden. Gymnasiet har höga antagningspoäng inom sin genrer och utbildat fler vinnare/deltagare i Yrkes-SM genom åren. Samtliga elever har gått ut med godkänt betyg de senaste sex åren vilket Arbetsmarknadsministern blev mycket imponerad av!

Fler behöver solenergiutbildning

Sammanfattningsvis kan man säga att behovet av utbildning inom solenergi tydligt framgår. Därför kommer vi på INSU fortsätta leverera utbildning för framtidens solcellsmontörer och solenergiprojektörer. Vi gör det med solenergibranschens information av behov som underlag och med kvaliteten som efterfrågas av slutanvändaren. Våra solenergiutbildningar hittar du här >>

Taggar # Solenergiutbildning, solcellsanläggning, grön omställning, klimatpolitik, Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, INSU.