Generic filters
Exact matches only

INSU möter upp mot Elinstallationsreglernas nya krav

Från och med den 9 maj 2023 gäller den nya Elinstallationsreglerna SS 36 40 00 utgåva 4 som då kommer att ersätta standardens utgåva 3. Förändringarna är dels rena språkförbättringar och dels en bättre anpassning till att definitioner i högre grad benämns likadant samt att vissa tekniska områden beskrivs tydligare.

Som en självklar del i att vara den ledande utbildaren inom elsäkerhetsområdet håller INSU redan nu på att uppdatera hela den befintliga utbildningskatalogen som berörs av den nya standarden. Utbudet möter upp mot de nya kraven och vad det innebär i praktiken samt vad som har förändrats. Alltid med fokus på dig som kursdeltagare så att du ska bli rätt rustad med morgondagens krav.

Exempel på INSUs utbildningar som uppdateras enligt nya standarden Elinstallationsreglerna utgåva 4:

  • – Kontroll före idrifttagning
  • – Potentialutjämning
  • – Regler och standarder, RoS