Generic filters
Exact matches only

Avgiftsfri ny projektledarutbildning för kylbranschen

Vi behöver projektledare som har alla de kompetenser som krävs för rollen säger kylbranschen. Kanske har du en medarbetare som vill ta ett nytt steg i karriären, eller någon som nyligen blivit projektledare. Hen har ett gott ordningssinne, tekniska kunnande, driv och är ansvarstagande. Det räcker en bit, men en projektledare möts även av utmaningar inom ledarskap, arbetsmiljöfrågor, projektekonomi och entreprenadjuridik. Nu ges möjligheter kombinera arbete med studier och få projektledarkompetensen via yrkeshögskolans nya Projektledarutbildning kyla.

Så här säger Viktoria Andersson, HR-chef på Edekyl & Värme och med i INSU yrkeshögskolas ledningsgrupp.

– Vi på Edekyl & Värme är del av en spännande bransch och vi, liksom många branschkollegor, upplever stora utmaningar i att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vi välkomnar därför den här inriktningen på projektledarutbildning, som kan stötta oss med att säkra upp att våra blivande projektledare har den kompetens som rollen och vår verksamhet kräver.


Ann Turegård Svensson, Utbildningsledare på INSU yrkeshögskola är den som jobbat med ansökan för utbildningen. – När branschen efterfrågar kompetens är vi lyhörda och tar som installationsbranschens utbildningsföretag vårt ansvar. Utöver vår kyl- och värmepumpteknikerutbildning ansökte vi hos yrkeshögskolemyndigheten att få starta en projektledarutbildning för kylbranschen. Vi fick utbildning beviljad av myndigheten i januari i år och har nu öppet för ansökan till vår första utbildningsstart i höst.

”utmärkt chans att få en välutbildad projektledare”

Många utbildningsföretag erbjuder projektledarutbildningar. Det som utmärker INSUs utbildningen är att den är framtagen tillsammans med branschorganisationen och företag inom kylbranschen. I utbildningen arbetar de studerande med projekt som är knutna till branschen. I utbildningen ingår LIA (lärande i arbetet). Då får den studerande möjlighet att praktisera sina kunskaper på ett kylföretag. Utbildningen avslutas med ett examensarbete då den studerande genomför ett riktigt eller fiktivt projekt där de tar hänsyn till regler, lagar och krav som gäller i kylbranschen.


– Vi tror att många av de som söker till utbildningen redan arbetar i branschen och kommer att göra sin LIA och sitt examensarbete på sina nuvarande arbetsplatser. Genom yrkeshögskolan har företagen en utmärkt chans att få en välutbildad projektledare, menar Ann Turegård Svensson.


– Vi har tidigare med hjälp av INSU genomfört företagsanpassade projektledarutbildningar med gott resultat och jag känner stor tillit till att INSU håller hög kvalité på sina utbildningar. Jag är övertygad om att utbildningen kommer bli ett viktigt tillskott för att säkerställa kompetensförsörjningen och bidra till branschens utveckling, avslutar Viktoria Andersson.