Search
Generic filters
Exact matches only
Visa ämnesområde
Lista alla kurser
Search
Generic filters
Exact matches only

ESA Vattenvägar

Kurstyp: Lärarledd | Omfattning: 1 dag

Kursen bygger på innehållet i publikationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar som behandlar de nya säkerhetsanvisningarna för arbete i kraftstationer och deras vattenvägar. Kursen är samstämd med ESA -14, bland annat vad gäller ESA-funktioner, terminologi och definitioner. Men nu ligger fokus mer på riskhantering och det ingår även en ny arbetsmetod, Arbete på rörlig anläggningsdel.

Kursmål

På kursen får du som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

Innehåll

– Ansvar
– Definitioner
– ESA-funktioner
– Arbetsplanering
– Entreprenörsarbete
– Arbete och normala skötselåtgärder Som kurslitteratur används ESA Vattenvägar
– Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar.

Priser

Ordinarie pris

6 200 kr exkl moms

Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

Medlemspris 1

5 600 kr exkl moms

Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare.

Medlemspris 2

5 600 kr exkl moms

Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.

Regler och villkor

Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig, vilka avbokningsregler som gäller, kallelser och annat som du behöver veta