Generic filters
Exact matches only

Installationssamordnare – Ny utbildning på distans

En installationssamordnare måste ha blicken på helheten, men blykoll på detaljerna. Noggrann, lyhörd, samarbetssugen är några av egenskaperna som krävs för att bli bra. Dessutom ska man kunna se det övergripande, när alla omkring en har blicken på tårna. Det säger Göran Larsson när han summerar yrkesrollen. Göran utbildar i vår nya distansutbildning till Installationssamordnare som startar den 1 mars.

Är installationssamordnare eftertraktade?

– Byggprojekt omsätter enorma pengar. Många vill vara med och bestämma, men var och en ser bara sin del i projektet. installationssamordnaren överblickar allt och håller blicken på horisonten, ser helheten och säkerställer att resultatet blir rätt.

Installationssamordnarens kunskap?

– Installationssamordning är en ledarskapsroll. Det är viktigt att man har en allmän förståelse för de olika disciplinerna; El, VS, ventilation, tele/fiber, säkerhet och automation.Idag ritas alltmer avancerad teknik in i byggnader och det kräver samordning. I utbildningen får du lära dig allt du behöver för att bli en skicklig installationssamordnare. Med min långa erfarenhet kan jag också ge exempel från verkliga livet på olika situationer som en samordnare kan råka ut för. Efter utbildningen har du en bra sammansatt verktygslåda som hjälper dig i din nya roll.

Vad gör installationssamordnaren?

– Påverkar, leder och styr projektet genom sin goda kännedom om byggnadens tekniska installationssystem. Installationssamordnaren är insatt i regler och bestämmelser, har koll på vilken fas man befinner sig i och med siktet inställt på slutprodukten. Är man påläst på vad som är beställt och har koll på både detaljer och helhet blir man som installationssamordnare en av projektets mest bärande personer

Göran Larsson - Utbildare INSU AB

Utbildare: Göran Larsson

Göran Larsson är ett av de tunga namnen inom branschen. Den 1 mars drar han för INSUs räkning igång Installationssamordnare, en 6 veckor distansutbildning (ca 20 timmar/vecka) som är riktigt eftertraktad. Göran har arbetat som installationssamordnare i 32 år och är välkänd genom stora och komplexa projekt som han har ansvarat för, som tex. Friends Arena.

Byggprojekt blir alltmer komplexa. Installationssamordnaren ser helheten.
Installationssamordnare på distans, 1 mars – 9 april. Begränsat antal platser.

Läs mer här >