Generic filters
Exact matches only

Ekonomiskt stöd när du utbildar dig inom arbetsmiljö!

Från och med första januari i år fram till 31 december 2023 har du möjlighet att få ekonomiskt stöd vid kompetensutveckling inom området Arbetsmiljö. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tagit fram en överenskommelse med 75 miljoner kronor avsatt för treårsperioden genom AFA Trygghetsförsäkring.

AFA-ansluten utbildningsanordnare

INSU är en av utbildningsanordnarna där du som deltagare i arbetsmiljöutbildning kan ansöka om stödet. Förutsättningarna att skaffa sig adekvat kunskap och därigenom förbättrade rutiner kring arbetsmiljö är därför optimala just nu.

Fokus ligger på hela arbetsplatsens behov och stödet ska främja gemensamma utbildningsinsatser där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans.

Utbildningar med möjlighet till stöd

Vi har fler alternativ av utbildningar med stöd från AFA Trygghetsförsäkring och också varianter på hur du deltar. Välj mellan platsförlagd utbildning, online-kurs ”Live via webben” eller som på Elsäkerhet vid arbete gå vår e-learning där du själv styr takten.

På INSU hittar du följande utbildningar uppdelat för chefer och skyddsombud:


Som chef

ELBAM – bättre arbetsmiljö EL

Arbetsmiljö för chefer och ledare

Elsäkerhet vid arbete

Som skyddsombud

Elsäkerhet vid arbete

Arbetsmiljö för chefer och ledare

Vem kan söka bidrag?

Har ert företag tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) för era anställda kan ni ansöka om ersättning.

 

Hur söker man bidrag?

AFA Försäkring administrerar stödet för arbetsmiljöutbildning och du som arbetsgivare kan ta del av mer information här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/